11 februari 2020

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd: een overzichtje

Bij een nieuwe baan, hoort ook een arbeidscontract.
Een arbeidscontract is een contract tussen werknemer en een werkgever.
In het contract staan de rechten en plichten van beide partijen.
Hieronder staat een overzicht met belangrijke informatie over het arbeidscontract.

 • Hoeveel contracten mogen maximaal? Drie.
 • Hoe lang in totaal? 36 maanden.
 • Vierde contract? Dan is er een vast dienstverband.
 • 36 maanden overschreden? Ook dan een vast dienstverband.
 • Tussenpoos van >6 maanden? Dan begint de telling opnieuw.
 • Mag één tijdelijk contract >36 maanden? Ja, na afloop dan geen vast dienstverband.
 • Opvolgend werkgever? Dan tellen de contracten bij de voorganger mee.
 • Mogelijke voorbeelden daarvan? Gestart als uitzendkracht, of overname uit faillissement.
 • Doorwerken na afloop van tijdelijk contract zonder nieuwe afspraak? Dan geldt nogmaals de vorige contractduur, tot maximaal 1 jaar.
 • Tussentijdse opzegging mogelijk? Ja, indien schriftelijk overeengekomen.
 • Geldt er dan wel ontslagbescherming? Ja.
 • Mag een proeftijd? Bij het eerste contract als dat >6 maanden is.
 • Mag een concurrentiebeding? Nee, behalve bij zwaarwegende belangen.
 • Wel of niet voortzetten: moet je dat aanzeggen? Ja, schriftelijk, uiterlijk een maand voor afloop.
 • Zoniet? Schadevergoeding voor de tijd waarvoor te laat is aangezegd.
 • Recht op transitievergoeding als contract niet wordt verlengd? Ja.
 • Ook als het contract maar kort duurde? Ja.
 • Zijn er uitzonderingen voor AOW-ers, jongeren, en BBL-ers? Ja.

Check ook altijd de cao!

Bron:
Kamerbeek advocaten
Brabantse Vacaturebank

arbeidscontract