11 februari 2020

Dit zijn de meest vreselijkste managementwoorden

Bila, Follow up, sparren zijn allemaal voorbeelden van tenenkrommende kantoortermen waarmee we dagelijks geconfronteerd worden op de werkvloer.
Het zijn jeukwoorden waarvan de oren gaan suizen. De meeste termen klinken namelijk echt absurd. Toch worden ze op kantoor veelvuldig gebruikt. Tot in den treure….
Hieronder staat een overzicht van de meest hardnekkigste vreselijkste managementwoorden en hun betekenis. Ons advies: gebruik ze niet, maar lach er vooral om.
Dus ga die lijst eens doorpakken en parkeer het vooral niet voor een later tijdstip.

 • Aanvliegen: volstrekt misplaatste metafoor voor aanpakken, benaderen, oplossen. Ergens mee aan de slag gaan. ‘Hoe gaan we deze issue nu eens hands-on aanvliegen’
 • Hands on: dit is een uitdrukking om aan te geven dat iemand ergens bovenop zit, veel gebruikt in vacatures ‘we zoeken een team-player met een can do-mentaliteit en een hands on karakter’.
 • Doorpakken: een streven naar minder lamlendigheid. ‘We moeten nu echt doorpakken anders gaan we ons target niet halen’
 • 2.0: alle nieuwe dingen zijn tegenwoordig 2.0. Het is een uit de internetwereld afkomstige term waarmee een nieuwe versie van iets ( kan van alles zijn) wordt bedoeld. helaas is niet alles wat 2.0 wordt genoemd, ook daadwerkelijk vernieuwend.
 • Bila: deze term wordt veel gebruikt in een salesorganisatie en betekent ‘bilateraal gesprek ’oftewel een gesprek onder vier ogen. Maar dat klinkt een stuk minder interessant.
 • Inschieten: wordt te pas en te onpas gebruikt zoals ‘een afspraak inschieten’ (een afspraak inplannen) en ‘een issue inschieten ‘( een kwestie of probleem bespreken).
 • Aftikken: patsertaal voor betalen, afrekenen. ‘Die organisatie heeft net 3K afgetikt voor hun website 2.0’.
 • Inregelen: contaminatie van instellen en regelen. Betekent in praktijk meestal hetzelfde als implementeren.
 • Issue: een kwestie of probleem ‘de issues met de stakeholders zijn ondertussen verholpen en we zijn weer helemaal up to speed’.
 • Sparren: een term afkomstig uit de vechtsport. Het betekent: met iemand overleggen om tot nieuwe ideeën te komen. ‘Laten we binnenkort even een bila’tje inschieten, even lekker sparren over hoe we dit issue kunnen tackelen.
 • Challengen: managementspeak voor uitdagen. ‘medewerkers positief weten te challengen, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen’
 • Brainen: een semi- interessant woord voor nadenken. ‘Laten we even brainen over het issue van het verandertraject’
 • Follow up: accountmanager-jargon voor vervolg. ‘Deze stand up dient een follow up te hebben om de problemen verder aan te kaarten’.
 • Lead. de lead hebben/ nemen: een Engelse term waarmee wordt aangeduid dat iemand de leiding heeft of neemt. ‘Hans heeft de lead in het inregelen van de paragraaf over het belastingstelsel’.
 • Out of the box: misbruikte term, komt oorspronkelijk uit de creatieve industrie. ‘Out of the box denken’ of wel creatief nadenken over dingen.
  Wordt vaak verkeerd gebruikt voor alles wat ‘anders’ of ‘afwijkend’ is.
 • Plasje, ergens een plasje over doen: een bijdrage leveren of een mening geven. ‘Zet mij maar in de CC, zodat ik daar nog even een plasje over kan geven’. Hier bedoelen mensen mee dat ze ergens naar gaan kijken en hun feedback erop gaan geven.
 • Bottom line: Engels voor het eindtotaal van een financieel document, maar door kantoortijgers volledig misbruikt om de essentie ergens van aan te geven. ‘Bottom line is dat we alle neuzen dezelfde kant op moeten brainen voor deze challenge’.
 • Quick wins: makkelijke verbeteringen. Dit kunnen zowel verbeteringen van een product, dienst of proces zijn.
 • Parkeren: ‘deze kwestie parkeren we even. Iets terzijde schuiven, zogenaamd om er later op terug te komen, maar in praktijk om het te verbannen naar vergetelheid.
 • Alle neuzen dezelfde kant op: utopisch streven, maar in praktijk een stuk moeilijker uitvoerbaar. ‘Om deze challenge te tackelen moeten we alle neuzen dezelfde kant op brainen’.
 • Pitchen: op een wervende manier presenteren. ‘Bij de volgende stand-up zal Fritz zijn ideeën pitchen.
 • Schakelen: afwisselen tussen verschillende taken. ‘We zoeken een salestijger die snel kan schakelen’.
 • Stuk/Stukje: nog altijd niet uitgebannen, tenenkrommende term van sukkelige managers. ‘Een stuk verantwoording afleggen’.
 • Tackelen: krachtwoord voor aanpakken. ‘Die challenge gaan we bij de volgende bila zeker tackelen’.
 • Offline, iets offline bespreken: een interessante omschrijving voor een bespreking of vergadering met echte mensen. Dus geen conference call, Skype of chat.
 • Salestijger: iemand die goed is in het verkopen van iets.
 • Mindfulness: dé trend onder managers anno nu. Komt neer op bewustzijn en acceptatie.
 • Lean & mean: efficiënt en effectief. ’Om de organisatie lean and mean te krijgen, moest een deel van het personeel weg gaan’.
 • Game plan: plan van aanpak, strategie. Vooral binnen jonge bedrijven een hip begrip omdat ze het veroveren van de markt zien als een spel.
 • Deal breaker: een factor die zo belangrijk is dat hij tot het afbreken van de onderhandelingen zou kunnen leiden.
 • Duurzaam: hét modewoord van de afgelopen jaren voor wie zich als hip, jong sociaal betrokken bedrijf wil profiteren. De betekenis is nogal vaag, waardoor iedereen vrij makkelijk kan claimen duurzaam bezig te zijn.

Kunt u niet genoeg krijgen van al deze vage vaktermen?
Dan kunt u deze vaagtaal ook zeker waarderen.

Gelukkig focust de Brabantse Vacaturebank zich niet op het parkeren van een issue maar tackelen wij wel die nieuwe Brabantse baan. Wij gaan die challenge wel aan, dat is the bottom line. ☺

Bronnen:
esquire.com
Quotenet.nl
Inofec.nl

Jeukwoorden