De geschiedenis van Tilburg

De naam Tilburg komt voor het eerst voor in het Liber Aureus uit 1191. Daarin werd een document uit 709 overgeschreven dat opgemaakt zou zijn in Tilburg (actum publice Tilliburgis).[3] Het huidige Tilburg stond toen bekend als West-Tilburg, terwijl Oost-Tilburg overvleugeld werd door het in 1212 er vlak naast gestichte Oisterwijk. De gehele heerlijkheid, die nog meer plaatsen omvatte, staat wel bekend als Groot-Tilburg. In 1387 werd Tilburg van Oisterwijk gescheiden en ging, samen met Goirle, de heerlijkheid Tilburg en Goirle vormen. Deze maakte deel uit van het Kwartier van Oisterwijk van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch.

Op basis van de al aanwezige schapenteelt groeide Tilburg omstreeks 1600 uit tot de belangrijkste wolstad van Brabant en overvleugelde het midden 18e eeuw de bijna compleet weggevallen Hollandse textielindustrie. Op 18 april 1809 verkreeg Tilburg van Lodewijk Napoleon Bonaparte, toenmalig vorst van het Koninkrijk Holland, stadsrechten. Dit geschiedde tijdens een inspectiereis die de koning van 13 april tot 17 mei 1809 in de departementen Brabant en Zeeland maakte. Tijdens deze reis kwamen tal van problemen van Tilburg en Brabant aan de orde. Voorbeelden zijn de infrastructuur, gezondheidszorg, teruggave van de kerken en de weekmarkten. De stad telde toen 9000 inwoners.

De Infrastructuur van Tilburg

In de jaren daarna kwamen belangrijke verbindingswegen tot stand, zoals de steenweg van Breda via Tilburg naar ‘s-Hertogenbosch in 1826 en de spoorlijn naar Breda in 1863. Het Wilhelminakanaal, dat Tilburg een haven bezorgde, kwam in 1916 in gebruik maar werd pas in 1923 voltooid. De Piushaven werd in 1921 gegraven.

In de jaren 60 van de 20e eeuw verdween de textielindustrie. Dit verlies werd gecompenseerd door de vestiging van moderne nijverheid op bedrijventerreinen aan de rand van de stad. Vanaf 1975 werd de binnenstad aangepakt. Dit gebeurde vaak op rigoureuze wijze, waarbij de doorstroming van het verkeer de meeste aandacht kreeg. Veel historisch erfgoed werd gesloopt en de zogeheten Cityring om de binnenstad werd aangelegd. Ook het Koningsplein werd aangelegd, op de plaats van de vroegere wijk Koningswei.

Typisch Tilburg en de werkgelegenheid in Tilbrug

Tilburg staat natuurlijk bekend om zijn grote jaarlijkse kermis. Maar Tilburg heeft natuurlijk veel meer te bieden. Sinds kort is de vernieuwde Spoorzone open waar bedrijven zich gaan vestigen. Daarnaast is Tilburg een echte studentenstad geworden.
Ook staat Tilburg bekend om de Piushaven en natuurlijk het Textielmuseum, zoals eerder genoemd. We moeten ook niet vergeten dat Schrobbelèr het drankje uit Tilburg is!
Daarnaast is Willem II de voetbalclub van Tilburg.

Volgens UWV zal naar verwachting de werkgelegenheid in 2018 met zo’n 1,8% groeien. Dat betekent dat er voldoende kansen liggen op de arbeidsmarkt in Tilburg.

Bronnen:

Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, WW daalt bijstand stijgt

https://www.vvvtilburg.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg#Geschiedenis