De watertoren in Roosendaal is gebouwd in 1916 naar ontwerp van H.P.N. Halbertsma en ligt aan de Nispensestraat.
De watertoren heeft een hoogte van 48,6 meter gemeten vanaf NAP. De watertoren staat op de lijst monumentale panden van de gemeente Roosendaal.
De kunstgalerie Galerie de Watertoren is niet gevestigd onder de watertoren, maar een eindje verderop in de straat.

De geschiedenis in Roosendaal

De oudste plaats binnen de gemeente is niet Roosendaal, maar Nispen. De naam Nispen als plaatsaanduiding komt voor het eerst voor in 1157. Het dorp Wouw stamt uit 1232. Pas in het jaar 1268 wordt de naam Roosendaal gebruikt. Hiermee werd de plaats aangeduid waar de kapel verrezen was die de voorloper van de huidige Sint Janskerk is.

Jarenlang heeft Roosendaal geleidelijk aan kunnen groeien. Landbouw, turfnijverheid en het vervoer van turf via de toenmalige zeehaven en zorgden ervoor dat Roosendaal een welvarende plaats werd die Nispen voorbijstreefde in aantal inwoners. De 80-jarige oorlog stopte de groei, mede door verwoestingen en verschuivingen in de macht. Er volgende tijden van verval, die tot in de 19e eeuw geduurd hebben. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam de industrialisatie in Roosendaal op gang. Binnen een halve eeuw verdubbelde het inwoneraantal van Roosendaal tot bijna veertienduizend in het jaar 1900. Veel van de fabrieken die toentertijd in Roosendaal opgericht werden zijn tegenwoordig verdwenen, zoals tabaksfabriek KaveeWee en de Stijfselfabriek Roosendaal.

In de twintigste eeuw bleef Roosendaal doorgroeien. Nieuwe fabrieken van onder andere RedBand, Vero, Indiana en Liga zorgden voor een flinke economische impuls. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Roosendaal te maken gehad met bombardementen. Deze hebben flinke schade toegebracht aan het centrum van Roosendaal. De opening van een Philips-fabriek in 1946 heeft daar een belangrijk aandeel in gehad.

De decennia na de oorlog groeide Roosendaal gestaag door. Ergens in de jaren tachtig remde de groei steeds verder af. Wat zeker invloed heeft zijn de veranderingen in werkgelegenheid. Veel fabrieken in Roosendaal zijn de afgelopen decennia gesloten of zijn gekrompen in aantal werknemers. De bedrijven die Roosendaal erbij gekregen heeft zijn veelal logistieke bedrijven waar er per vierkante meter bedrijfsoppervlakte gemiddeld veel minder personeel nodig is.

Typisch Roosendaal

De ligging van Roosendaal is hetgeen waar nu de grootste kansen voor Roosendaal liggen. Voor zowel bedrijven als inwoners is Roosendaal mooi centraal gelegen tussen Antwerpen, Rotterdam en zeeland. Op logistiek gebied betekent dit dat bedrijven die in Roosendaal gevestigd zijn van verschillende zeehavens, waaronder twee van de grootste van Europa, gebruik kunnen maken. Het feit dat Roosendaal minder met verkeersproblematiek te maken heeft dan veel andere steden zorgt ervoor dat strategisch gezien Roosendaal vrij gunstig ligt.Dat de gunstige ligging door bedrijven erkend wordt is terug te zien in de enorme toename van logistieke bedrijven.

Roosendaal heeft zoals iedere plaats haar eigen producten, gewoontes en andere zaken die als typisch Roosendaals aangeduid kunnen worden.

Deze producten van een aantal fabrieken zijn landelijk bekend: borstels van Vero, snoep en drop van RedBand, een borrel van Wenneker en tl-buizen van Philips. Hele generaties groeiden op met Liga koeken uit Roosendaal.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Raadhuis_van_Roosendaal

Roosendaal voor beginners