De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk is het belangrijkste monument van Breda. Zij heeft bovendien een nationale betekenis. De kerk staat in het centrum van Breda aan de Grote Markt..De kerk is hét herkenningspunt van Breda. De toren van de kerk, met zijn 97 meter hoog al van ver zichtbaar, is op sommige dagen te beklimmen. Boven is er een uitzicht over de Grote Markt en de stad. Het kerkgebouw is gratis te bezichtigen en wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt voor concerten, cursussen, symposia, beurzen, modeshows, schoolexcursies, tentoonstellingen en als restaurant.

De geschiedenis van Breda

Tot 1535 was Breda een ommuurde stad. Buiten de muren ontstonden een aantal nederzettingen aan de uitvalswegen, namelijk Boscheind, Ginnekeneind en Haagdijk. Toen de stadsmuren werden vervangen door een omwalling, hetgeen tussen 1531 en 1543 geschiedde, werden genoemde nederzettingen aan de binnenstad toegevoegd. De tussenliggende ruimten werden in de loop van de 18e eeuw door militaire activiteiten ingenomen. Stadsbranden in 1490 en 1534 noopten tot de bouw van stenen in plaats van houten huizen. De welvaart in de stad nam ondertussen toe door de lakenhandel, de overslagfunctie van de stad, en de aanwezigheid van het hof van de Nassaus. Na de Tachtigjarige Oorlog bleef slechts de functie van vestings- en garnizoensstad over. De functie van vestingstad maakte dat de oppervlakte van Breda beperkt bleef, daar de stad door de vestingwallen was ingesloten. Het omringende platteland behoorde tot gemeenten als Ginneken, Princenhage en Teteringen.

Infrastructuur Breda

In de jaren 60 van de 20e eeuw vonden er grootschalige ingrepen plaats, zoals de aanleg van een cityring om de binnenstad, en het dempen van de Oude Haven in 1966. In 2008 werd deze echter weer in gebruik genomen, na opnieuw te zijn uitgegraven. Ook de sloop van de neogotische kerken in de binnenstad vond plaats in de jaren 70 van de 20e eeuw. Ondertussen werden vele van de traditionele fabrieken, die langs het spoor waren verschenen, gesloten en deze werden gesloopt. Dit proces vond in het eerste decennium van de 21e eeuw plaats. Daarnaast werden in 1993 een aantal grote historische kazernecomplexen door de militairen verlaten. Deze complexen kregen eveneens een nieuwe functie.

Eind 20e eeuw was Breda opnieuw uitgegroeid tot een belangrijk knooppunt halverwege de havensteden Rotterdam en Antwerpen. Vanaf de jaren 80 van de 20e eeuw werden ook omvangrijke uitbreidingsplannen ten noorden van de stad uitgevoerd, met name Haagse Beemden, waar woningen en kantoren verrezen. In 1988 werd daar ook Station Breda-Prinsenbeek geopend. De bouw van het nieuwe Centraal Station Breda duurde tot medio 2016. Het nieuwe station telt daarom zes sporen en drie perrons, waar per uur zestien treinen aankomen en vertrekken. Vier van die zestien zijn hogesnelheidstreinen. Hierdoor is Breda een makkelijk bereikbare stad.

Stadskasteel Breda nu in gebruik bij defensie als opleidingsinstituut

Bedrijven en werkgelegenheid in Breda

Breda is een rijke stad door de vele grote bedrijven. Denk hierbij aan natuurlijk Haribo, Van Melle, Hero en SAVAL. Daarnaast heeft Breda verschillende winkelgelegenheden zoals de Woonboulevard, Stada Stores en De Barones midden in het mooie centrum, wat omringt is met vele andere winkels. En de voetbalclub NAC komt natuurlijk ook uit Breda.

In 2017 is de werkgelegenheid met 2,7% gestegen. Daarnaast heeft Breda een flinke groei gemaakt met het aantal nieuwe bedrijven die zich hebben gevestigd.

Bronnen:
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/2017-11-17/werkgelegenheid-breda2017-met-25-toegenomen
http://www.vvvbreda.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breda#Geschiedenis