Voorbeeld sollicitatiebrief systeembeheerder

Geachte [NAAM],

De [HEER/MEVROUW] [NAAM REFERENTIE], [FUNCTIETITEL REFERENTIE] bij [NAAM ORGANISATIE REFERENTIE], adviseerde me bij u te solliciteren naar de functie van systeembeheerder. Na het telefoongesprek met [NAAM CONTACTPERSOON] werd ik nog enthousiaster en besloot ik onmiddellijk te solliciteren.

In [DATUM] ben ik afgestudeerd aan de [NAAM SCHOOL] in de studierichting van [NAAM STUDIERICHTING]. Hierin heb ik veel theorie geleerd die ik meteen in de praktijk kon brengen voor mijn hobby: het schrijven van computerprogramma’s en het maken van websites. Deze handson ervaring zorgt ervoor dat ik niet alleen kan denken in abstracte plaatjes, maar daadwerkelijk weet wat wel en niet werkt in de praktijk.

Als aanvulling op mijn opleiding heb ik de afgelopen jaren diverse cursussen op het gebied van [NOEM JE MEEST RELEVANTE CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN] om zo mijn informatica-kennis te verbreden. Daarnaast heb ik stage gelopen bij [NAAM ORGANISATIE] en heb daar geleerd om systemen te beheren binnen een internationaal speelveld. Mijns inziens beschik ik door mijn opleiding, (stage)ervaring en mijn algemene computer interesse over voldoende kwaliteiten om in aanmerking te komen voor de functie van systeembeheerder binnen uw organisatie.

Voor relevante ervaring met betrekking tot mijn werkzaamheden verwijs ik u naar mijn curriculum vitae. Deze brief is slechts een eerste aanzet. Ik zou het prettig vinden deze sollicitatie voort te zetten in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet,

[VOORNAAM & ACHTERNAAM]